Mekteb

Temeljna institucija islamskog odgoja i obrazovanja

Prve institucije u kojima se podučavalo vjerskim istinama su džamije.

Na trijemu Poslanikove, a.s., džamije ashabi su provodili vrijeme učeći o vjeri i njenim porukama. Kako su prolazile decenije i stoljeća, a broj muslimana se povećavao, pored džamije pojavili su se novi institucionalni oblici podučavanja islamu i islamskim propisima: mektebi i medrese (osnovne i srednje škole), a kasnije i univerziteti. Osnivane su i posebne škole Kur’ana, hadisa i tefsira u kojima se podučavalo znanjima iz navedenih oblasti. Ali, najrasprostranjeniji oblik u pravovremenom podučavanju islamu pripada instituciji mekteba. Mekteb, često u arapskom jeziku nazivan kuttab, u našem jeziku se poima u značenju škole. U islamskom svijetu mekteb je bio poznat kao osnovna škola, koja datira najkasnije od desetog stoljeća.

Kao i medresa, koja predstavlja viši stupanj obrazovanja, mekteb je često bio vezan za džamiju. Prvenstveno, pojam mekteba se odnosio na mjesto za izvođenje nastave, u okviru koje su se učenici podučavali: čitanju, pisanju, gramatici i islamskim disciplinama (kiraetu, akaidu, fikhu, hadisu, tefsiru i dr.). Pojmovima mekteb ili kuttab označavala se tradicionalna metoda obrazovanja u većini muslimanskih zemalja, koja podrazumijeva predavanje učitelja grupi učenika ili studenata koji sjede ispred njega (Bozkurt 2004: 5-6). Poznati islamski filozof i učitelj Ibn Sina je u jednoj od svojih knjiga napisao poglavlje Uloga učitelja u podučavanju i odgoju djece, u kojem razmatra pitanje mekteba.

U tom poglavlju sadržana su i uputstva učiteljima koji su podučavali u mektebima (Prema: World Heritage Encyclopedia). Do dvadesetog stoljeća mektebi su jedino sredstvo masovnog odgoja i obrazovanja u većem dijelu islamskog svijeta. U njima se, pored podučavanja propisima vjere islama, sticala i opća pismenost i prosvjećenost. Usljed dinamičnih promjena u modernim muslimanskim društvima, šira uloga mekteba u poučavanju i obrazovanju se sve više svodila na koncept vjerske edukacije. Ovakvu ulogu već dugo mekteb ima u Bosni i Hercegovini i predstavlja temeljnu instituciju vjerskog odgoja i obrazovanja svih pripadnika Islamske zajednice.

Iz teksta MEKTEB – MISIJA I PROFESIJA, Novi Muallim, UDK 28-472-053.2

Mektebska nastava

Mektebska nastava u našem džematu održava se prema nastavnom planu i programu Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike. Polaznici su podjeljeni u sljedeće grupe i termine: 

Subota u džamiji:

– prvi nivo od 9:00 am do 10:30 am,

– drugi nivo od 11:00 am do 12:30 pm, i 

– treći nivo od 1:00 pm do 2:30 pm. 

Nedjeljom, nastava za sve nivoe mekteba, održava se u našem objektu u Tukwili  od 10:00 am do 11:30 am. 

Pored gore navedenog radnim danima se drže i dodatna Zoom predavanja za sve nivoe mekteba. Roditelji koji žele da njihova djeca pohađaju mektebsku pouku da se obrate džematskom imamu za više informacija. 

Dnevni namazi

Svih pet dnevnih namaza se mogu obaviti u džamiji u džematu. Ove godine posjeta na dnevnim namazima je bila nešto bolja naspram prethodne godine.