Džematski odbor

Prema Pravilniku o radu džemata Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike organe džemata čine skupština džemata i džemtaski odbor.

Skupštinu džemata sačinjavaju svi muslimani i muslimanke bošnjačkog porijekla iz tog džemata, koji su članovi islamske zajednice i redovno plaćaju članarinu i koji su navršili 18 godina, s tim da jedna familija nosi samo jedan glas.

Džematski odbor ima od 5 do 9 članova,uključujući imama koji je po funkciji član odbora. Mandat članova džematskog odbora ječetirigodine sa pravom ponovnog izboraneograničeni broj puta. Džematski odbor osigurava uvjete za vjerski život u džematu.Članovi džematskog odbora imaju jednakopravan glas.Džematski odbor donosi odluke u okviru svojenadležnosti te,po usvajanju i potpisivanju sekretara i predsjednika,unose se u posebnu knjigu odluka.Imam zadržava pravo veta na svaku odluku koja je u suprotnosti sa osnovama islamskog učenja.Način rada džematskog odbora utvrđuje se pravilom većinskog glasanja, poštivanjem odluka Rijaseta IZ-e BiH,usklađivanjem sa Statutom Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike i Ustavom IZ-e u BiH.Izabrani džematski odbor obavlja svoju dužn

ADMIR KELEMIŠ 

PREDSJEDNIK

AMAR ŠETA 

POTPREDSJEDNIK

ADMIRA SEJFIĆ 

SEKRETAR

MUAMER HODŽIĆ 

BLAGAJNIK

LEJLA SULJEVIĆ 

PREDSJEDNICA OMLADINSKOG ODBORA

DŽENAN PORČA 

ČLAN

OMER HODŽIĆ 

ČLAN

AMINA SARAČEVIĆ 

ČLAN

Nazif Prentic Prva Dzuma_june30_2023_4

NAZIF-ef. PRENTIĆ 

IMAM

Dnevni namazi

Svih pet dnevnih namaza se mogu obaviti u džamiji u džematu. Ove godine posjeta na dnevnim namazima je bila nešto bolja naspram prethodne godine.