Udruženje žena “Nur – Seattle”

Zajednička druženja, predavanja, sufara, halka Kur’ana

Šta je udruženje žena Nur?   

Udruženje žena Nur je sekcija formirana u okviru džemata Islamske Zajednice Bošnjaka u Washingtonu. Riječ je o aktivitetu žena, koji ima za cilj da osnaži žene kroz edukaciju, vjeru i druženje, time što ćemo zajedno omogućiti ženi da se lično i kolektivno usavršava i unaprijedi svoje znanje i iskustvo.  Kroz raznorazne aktivnosti želimo da: obogatimo naše znanje, oživimo našu kulturnu baštinu, osnažimo naš vjerski fundament, očuvamo našu zajednicu i obezbijedimo kvalitetni položaj žene u toj istoj zajednici.

Šta nudimo? 

Način realizovanja ovih ciljeva zamišljen je kroz organizovanje: – mjesečnih predavanja vjerskog i obrazovnog karaktera  – zajedničkih druženja, uvod u arapsko pismo (sufara), sedmična halka Kur’ana i obilježavanje praznika (državnih i vjerskih).

Ako pogledamo proteklu godinu, možemo reći da su članice našeg udruženja bile aktivne na više polja. Samo ćemo spomenuti da smo učestvovale u gotovo svim aktivnostima ICBW-a, kao što su teferič, programi za obilježavanje Dana Državnosti i Dana Nezavisnosti BiH, Ramazanski zajednički iftari, organizovale i uspješno završile akciju čišćenja džamije pred Ramazan, i generalno pratile potrebe i aktivnosti Islamske Zajednice.

Što se tiče nas kao udruženja, želimo naglasiti da smo tu, uz ICBW i naš džemat, za saradnju i pomoć onoliko koliko možemo. Družimo se u dobru, želja nam je da učinimo nešto korisno i dobro, a vodilja nam je Kur’anski ajet: “Onaj koji čini dobro – sebi ga čini, a onaj ko radi zlo – radi protiv sebe, a na kraju ćete se Gospodaru svome vratiti.” (El-Džasije, 15).

Dnevni namazi

Svih pet dnevnih namaza se mogu obaviti u džamiji u džematu. Ove godine posjeta na dnevnim namazima je bila nešto bolja naspram prethodne godine.