Dvadeset i dvije godine od osnivanja Islamske zajednice Bošnjaka u Washingtonu

Na današnji dan, tj. 10. decembra 2000. godine održana je osnivačka skupština u mesdžidu Dar Alarqam na 188-oj ulici u Lynnwoodu, WA na kojoj je osnovan naš džemat, tj. Islamska zajednica Bošnjaka u Washingtonu.

Na osnivačkoj skupštini usvojen je prvi statut našeg džemata te izabran prvi džematski odbor, i to:

1. Prim. Dr. Muhamed Saračević – Predsjednik

2. Aziz Ramović – Potpredsjednik

3. Safet Jazvin – Sekretar

4. Nermina Vajzović – Avdić – Blagajnica

5. Hašim Sejfić – Član odbora

6. Suvad Tanjo – Član odbora

7. Ahmet Kulaga – Član odbora

8. Hazim Avdić – Član odbora

9. Fehim Šalaka – Član odbora

10.  Ramiz Mutapčić – Član odbora

11.  Faim Habul – Član odbora

Prema Statutu koji je usvojen Abdulah ef. Polovina je bio član odobora po funkciji.

Ovoj skupštini su prethodili uvodno-dogovorni sastanak u kući Ahmeta Kulage i tzv. mini-skupštine po mjestima oko Seattlea u kojima su živjeli naši Bošnjaci sa ciljem da delegiraju osobe za glavnu Skupštinu. Prim. dr. Muhamed Saračević je izabran za predsjednika džemata i zadužen da registruje novooformljeni džemat kod nadležnih institucija u Washingtonu što je on i učino 26. decembra 2000. godine.

Prije zvaničnog oformljenja džemata mektebska nastava održavala se u mesdžidu Dar Alarqam a s tom praksom je nastavljeno i kasnije sve do kupovine našeg objekta u maju 2005. godine, nakon čega se mektebska pouka i ostale džematske aktivnosti počele odvijati u našoj (imamskoj) kući.

Detalj sa osnivačke skupštine
Registracija džemata kod nadležnih organa u Washingtonu

Allah mubarek!

Dnevni namazi

Svih pet dnevnih namaza se mogu obaviti u džamiji u džematu. Ove godine posjeta na dnevnim namazima je bila nešto bolja naspram prethodne godine.