Kupite naš kalendar za 2023. godinu

Kalendar za 2023. godinu je dostupan za kupiti u našim prostorijama i košta deset dollara.

Kao i svake godine, kalendar pokazuje namaska vremena, te značajne datume važne za našu zajednicu.

Ovdje vam donosimo kalendar za januar 2023. godine.

Dnevni namazi

Svih pet dnevnih namaza se mogu obaviti u džamiji u džematu. Ove godine posjeta na dnevnim namazima je bila nešto bolja naspram prethodne godine.