Održana 21. redovna Skupština Islamske zajednice Bošnjaka u Washingtonu

Shoreline, WA – Danas je u prostorijama Islamske zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike održana 21. džematska Skupština. Delegati Skupštine su raspravljali o 15 tačaka koje su bile na dnevom redu i donijeli važne odluke za dalji rad džemata.

Nakon što su članovi džematskog odbora podnijeli izvještaje o radu za 2023. godinu, prešlo se na diskusiju dva veća projekta koje naš džemat treba uraditi u 2024. godinu. Ti projekti su – zamjena krova na džamiji, te popravak potpornog zida na parkingu. Skupština je donijela jednoglasu odluku da džematski odbor završi ove radove u 2024. godini kako bi se osigurao nesmetan rad džamije i centra.

Donijeta je također odluka da se održi jedna vanredna, tematska Skupština, na kojoj će se diskutovati “živi” vakuf, tj. šta uraditi sa objektom u Tukwili.

Na Skupštini su raspravljanja i druga važna pitanja, a izabran je i Tarik Kunduklija kao sekrektar Islamske zajednice Bošnjaka u Washingtonu.

Dnevni namazi

Svih pet dnevnih namaza se mogu obaviti u džamiji u džematu. Ove godine posjeta na dnevnim namazima je bila nešto bolja naspram prethodne godine.