Održana vanredna Skupština Islamske zajednice Bošnjaka u Washingtonu

U nedjelju, 2. juna 2024. godine u prostorijama Islamske zajednice Bošnjaka u Washingtonu održana je vanredna Skupština na kojoj se diskutovalo o važnim projektima za budući rad džemata, i to:

  • Prezentacija budućeg objekta u Tukwili
  • Izbor novih članova džematskog odbora
  • Status (pod)džemata Spokane
  • Održavanje mezarja
  • Građevinski status i drugi projekti

Nakon otvaranja sjednice i utvrđivanja kvoruma član džematskog odbora Džanan Porča je prezentirao plan za gradnju novog dvospratnog objekta u Tukwili za potrebe naše zajednice. Od toga, prvi sprat bi i dalje se iznajmljivao u svrhe obdaništa, dok bi drugi sprat služio nama za naše potrebe, dakle obavljanje namaza, iftare, mektepsku pouku i druge dogđaje koje džemat tokom godina organizuje. Poslije prezentacije pristupilo se glasanju i prijedlog je jednoglasno usvojen da se krene u ovaj projekat.

Po drugoj tački dnevnog reda u džematski odbor su izabrani Amir Arslanagić i Akma Gerzić.

Tokom Skupštine, prisutnima se obratio Enes Dautović, predsjednik odbora u džematu Spokane, te iznio aktivnosti koje su oni do sada uradili na organizaciji, tj. registraciji džemata Spokane kod nadležnih ograna, kako bi Bošnjacim ana području Spokanea mogli ponuditi sve usluge koje jedan džemat i pruža. Iznio je nadu da će ubuduće još bolje raditi sa džematlijama u Seattleu, kao i samom Islamskom zajednicom Bošnjaka Sjeverne Amerike.

Na Skupštini se još raspravljalo o održavanju mezarja te troškovima dženaze i gasuljenja, a ostavljeno je za redovnu džematsku Skupštinu u decembru da donese odluke o ovim pitanjima.

Nakon sto je izvrsni odbor kompletiran, nastupilo je imenovanje predsjednika i potpredsjednika džemata. Sa jednoglasnom odlukom Amir Arslanagić je izabrana za predsjednika, a Amina Saračević za potpredsjednicu.

Članovi izvrsnog odbora:

Nazif ef. Prentić – imam
Amir Arslanagić – predsjednik
Amina Saračević – podpredsjednica
Tarik Kunduklija – sekretar
Muamer Hodzić – blagajnik
Admira Sejfić – član
Akma Gerzić – član
Dalila Habul – član
Dzanan Porča – član

Dnevni namazi

Svih pet dnevnih namaza se mogu obaviti u džamiji u džematu. Ove godine posjeta na dnevnim namazima je bila nešto bolja naspram prethodne godine.