Poziv na džematsku skuštinu 10. decembra 2022. godine

Eselamu alejkum!

Pozvani ste da dođete u što većem broju i da uzmete aktivno učešće u radu Skupštine džemata Islamske Zajednice Bošnjaka u Washington-u (ICBW),

10. decembar, 2022. u 10am.

Pravo aktivnog učešća na skupštini džemata imaju porodice koje su izmirili obaveze godišnje članarine/vazife za 2022. Članarina se može uplatiti i na dan skupštine prije početka rada.

Pismene izvještaje i ostali materijal za skupštinu ćete dobiti na dan skupštine.

Jedinstveni izbori će se održati u svim Islamskim zajednicama sirom svijeta pod Rijasetom Islamske Zajednice u BiH i u svim njihovim džematima krajem 2022. godine. Od 2023. godine počinju mandati od 4. godine svima i za sve pozicije.

Na našoj skupštini 10. decembra će se održati izbori za mandatni period 2023. – 2026. godine za nivo ICBW džemata na kojem se biraju,

  • članovi džematskog izvršnog odbora,
  • delegati džemata u skupštini medžlisa,
  • delegati džemata u skupštini Islamske Zajednice Bošnjaka Sjeverne Amerike (IZBSA).

Članovi Izborne Komisije ICBW:

  • Imam Alija Kurtanović – 425-346-6819
  • Admira Sejfić – 206-422-5012
  • Sejdalija (Sejo) Kunovac – 425-299-2377

Biti član izvršnog odbora džemata ili medžlisa, ili delegat u skupštini medžlisa ili IZBSA-a je velika čast, obaveza i emanet ovoga, ali sigurno i budućeg svijeta. Zbog toga trebaju se kandidovati oni koji će tu odgovornost časno nositi i stalno raditi na poboljšanju svih segmenata unutar Islamske zajednice.

Dnevni namazi

Svih pet dnevnih namaza se mogu obaviti u džamiji u džematu. Ove godine posjeta na dnevnim namazima je bila nešto bolja naspram prethodne godine.