Rezolucija o Srebrenici u UN-u

Rezolucija UN-a, ako bude odobrena, će proglasiti 11. juli Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici iz 1995. godine i pozvati će države članice da obilježe ovaj dan, kao i da osiguraju da sudski utvrđene činjenice budu uključene u njihove obrazovne sisteme.

Da saznate više o genocidu u Srebrenici posjetite https://remember.ba/

Dnevni namazi

Svih pet dnevnih namaza se mogu obaviti u džamiji u džematu. Ove godine posjeta na dnevnim namazima je bila nešto bolja naspram prethodne godine.